(ข้อ 13-17)
สำหรับการปูพื้นและผนังด้วยกระเบื้องเซรามิก ไม่จำเป็นต้องรอให้ปูนคอนกรีตแห้งสนิท แต่ต้องผสมน้ำยากันซึมไว้ให้เรียบร้อย พื้นผิวที่จะปูควรมีผิวสัมผัสหยาบ แต่มีระดับพื้นผิวที่เรียบเสมอกัน ได้ดิ่งและได้ระดับ แนวต่อกระเบื้องควรเป็นเส้นตรงดูเรียบร้อยสวยงาม

(ข้อ 18-19)
ส่วนกระเบื้องยางนั้น พื้นผิวที่เตรียมไว้จะต้องเรียบและแห้งสนิท ควรผสมน้ำยากันซึมไว้ด้วยเพื่อป้องกันความชื้น อันเป็นสาเหตุให้แผ่นกระเบื้องหลุดล่อน

(ข้อ 20-21)
สำหรับพรมทอหรือพรมพีวีซี มีข้อควรระวังคือ ก่อนปูพรมต้องทำความสะอาดผิวพื้นก่อน พื้นที่จะปูต้องขัดมันเรียบ ได้ระดับ ไม่เป็นหลุมบ่อ เมื่อปูเสร็จต้องเรียบไม่เห็นรอยต่อหรือรอยย่น