รวบรวมจุดสำคัญต่าง ๆ ในบ้านที่ควรตรวจสอบ ให้คุณนำไปใช้เป็นเครื่องมือสำหรับควบคุมคุณภาพงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งนี้การตรวจสอบและควบคุมงานก่อสร้างควรทำอย่างเป็นขั้นตอน เริ่มตั้งแต่ระยะแรกของการก่อสร้าง เพื่อป้องกันความผิดพลาดและลดความเสียหายต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ในภายหลัง ซึ่งในขั้นตอนนี้อาจจะดูยุ่งยากและใช้เวลามากอยู่สักหน่อย สำหรับการตรวจเช็คคุณภาพงานในขั้นสุดท้ายนั้นจะใช้เวลาไม่มากนัก เพราะเป็นการตรวจความเรียบร้อยของงาน เป็นการตรวจอุปกรณ์ต่าง ๆ ใหใชังานได้อย่างสะดวก และตรวจเช็คตามรายการที่แก้ไขในครั้งแรกเท่านั้น ว่าผู้รับเหมาทำการแก้ไขจนเรียบร้อยแล้วหรือยัง จุดไหนใช้ได้แล้วก็ตรวจผ่านไป หากยังไม่ถูกใจก็ต้องขอให้แก้ไขกันต่อ จนกว่าทุกรายการจะแก้ไขครบถ้วนตามที่ตกลงกัน

ท่านผู้อ่านสามารถทำสำเนาแบบฟอร์มนี้ไปใช้ในการตรวจกำกับงานก่อสร้างในมุม มองของเจ้าของบ้านได้เลย เพื่อให้แน่ใจว่างานก่อสร้างบ้านเสร็จสมบูรณ์ครบถ้วน สามารถลงชื่อรับมอบโอนบ้านและย้ายเข้าอยู่อาศัยได้โดยไม่ต้องกังวลใจ
(ข้อ 1-4)

การตรวจสอบความเรียบของผิวหน้าพื้น สามารถทำได้โดยการสังเกตดูว่าผิวพื้นนั้นเรียบสม่ำเสมอเท่ากันตลอดทั้งห้อง หรือไม่ พื้นแอ่นเป็นหลุมเป็นบ่อจนมองเห็นได้ชัดเจนหรือเปล่า ถ้าชัดเจนมากจนขาดความสวยงามก็ควรบอกให้ช่างแก้ไข แต่ถ้ามองเห็นไม่ชัดหรือดูแล้วไม่น่าเกลียดเกินไป ก็สามารถปล่อยผ่านไปได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพอใจของคุณเป็นหลัก (โดยทั่วไปแล้วปัญหานี้จะไม่เกิดขึ้นบ่อยนัก หากมีการเตรียมพื้นผิวก่อนติดตั้งวัสดุบุผิวอย่างถูกวิธี)

การตรวจเช็คความเรียบร้อยบริเวณรอยต่อและรอยชนของวัสดุบุผิว ให้ลองเอามือลูบแบบผ่านๆ หรือลองเดินลากขาไปมา หากพื้นผิวบริเวณรอยต่อเรียบสม่ำเสมอต่อเนื่องกัน ไม่เกิดอาการสะดุดเพราะแผ่นวัสดุชนกันไม่สนิท หรือติดตั้งในระดับสูงต่ำไม่เท่ากัน ถึงตรงนี้ถ้าเรียบร้อยดีก็ถือว่าผ่าน ในขั้นแรก ต่อมาให้สังเกตว่าบริเวณรอยต่อ รอยชนนั้นดูเรียบร้อยหรือไม่ ถ้าเป็นร่องห่างกันเกินไปหรือยาแนวไม่สม่ำเสมอก็ควรแก้ไขให้เรียบร้อย ทั้งนี้เพื่อป้องกันฝุ่นละอองตกลงไปสะสมจนเกิดเป็นคราบสกปรกที่เห็นได้ชัด และทำความสะอาดได้ลำบากในภายหลัง
วิธีตรวจเช็คการระบายน้ำของพื้นห้องน้ำ ลานจอดรถ กันสาด ลานซักล้าง ให้ลองเอาน้ำมาราด หรือฉีดน้ำให้ทั่วพื้นที่ แล้วสังเกตดูทิศทางการระบายน้ำ ว่าไหลลงสู่ท่อระบายน้ำหรือไม่ ความลาดเอียงของพื้นเพียงพอให้น้ำระบายได้อย่างสะดวกหรือเปล่า ผิวพื้นยุบตัวเกิดเป็นแอ่งน้ำขังหรือไม่ หากเกิดอาการที่ว่าก็ควรแก้ไข อนุโลมไม่ได้